Δανιήλ 4:1-27 & Κατά Μάρκον 11:27-32, 12:1-17

Go to top