Κατά Ματθαίο 11:28 & Κατά Λουκά 22:41-44 & Ησαΐας 53:1-7

Go to top