Λευιτικόν 24:10-22 & Κατά Ιωάννην 8:1-20

Go to top