Σαμουήλ Β΄ 12:1-14 & Κατά Λουκάν 12:8-21

Go to top