Έρευνα των Αγίων Γραφών

Έρευνα των Αγίων Γραφών

Show Times

Timezone: UTC+2
Mon:
9:00 am - 12:00 pm
[ - ]
4:00 pm - 6:00 pm*
[ - ]
Tue:
9:00 am - 12:00 pm
[ - ]
4:00 pm - 6:00 pm*
[ - ]
* Encore Presentation

About the Show


Στην πρωινή εκπομπή  ο αδ. Νίκος Νικολακόπουλος αναλύει την Αγία Γραφή με σκοπό την ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού απαντώντας στα ερωτήματα των φίλων ακροατών.

Σπούδασον να παραστήσης σεαυτόν δόκιμον εις τον Θεόν, εργάτην ανεπαίσχυντον, ορθοτομούντα τον Λόγο της αληθείας” Τιμόθεος Β΄ β:15