Η Λειτουργία της Κυριακής

Η Λειτουργία της Κυριακής

Show Info

Hosted by: admin

Show Times

Timezone: UTC+2
Sun:
10:30 am - 11:30 am
[ - ]
5:00 pm - 6:00 pm*
[ - ]
* Encore Presentation

About the Show


Ζωντανή σύνδεση με την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής