Το μάθημα της Κυριακής

Το μάθημα της Κυριακής

Show Times

Timezone: UTC+2
Sun:
9:45 am - 10:30 am
[ - ]
4:00 pm - 4:45 pm*
[ - ]
* Encore Presentation

About the Show


Ζωντανή σύνδεση με την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής